Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Opvang van 4-12 jaar

Hoe combineert u de schooltijden van uw kind met uw werk of studie?

In onze buitenschoolse opvang bieden wij kinderen van vier tot dertien jaar een fijne plek. Dat doen wij op verschillende locaties in Westland. Kinderen kunnen hier hun vrije tijd op een leuke manier doorbrengen. En tegelijk willen we hen uitdagen om zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, zelfstandige en sociale jongeren.

Soorten opvang buiten schooltijden

Onze buitenschoolse opvang is niet alleen gezellig, maar ook flexibel. U kunt kiezen uit voorschoolse opvang,  naschoolse opvang, opvang tijdens de schoolvakanties, of een combinatie daarvan.

Per school zijn er vaste locaties waar de kinderen worden opgevangen.

Vakantieopvang is er dus ook voor kinderen die in het schooljaar niet naar de naschoolse opvang komen.

U stelt zelf uw pakket samen. Vraag hierover advies bij de afdeling planning: planning@okidoki-kdv.nl

Los product, combi of compleet pakket

Wij bieden losse opvangproducten, een combi-pakket en een compleet pakket bij de buitenschoolse opvang.

U kunt kiezen voor:

Indien wij u in verband met de beschikbaarheid, nog niet het gewenste pakket kunnen bieden, plaatsen wij uw kind voor het pakket op de wachtlijst, en bieden wij u een alternatief.

Vervoer tussen school en buitenschoolse opvang

De locaties voor kinderen tot en met groep 4 bevinden zich vaak in of vlak bij school. Voor kinderen die op een school zitten, waar Okidoki geen buitenschoolse opvang biedt, regelen wij zo nodig het vervoer tussen school en buitenschoolse opvang.

Bekijk de locatiebeschrijving op de locatiepagina’s om te kijken hoe het vervoer voor de school van uw kind geregeld is.

Gaat uw kind buiten de vestigingsplaats van de BSO naar school? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de afspraken met de ouders, kunnen oudere kinderen zelfstandig naar de BSO locatie komen.

Een dag bij Okidoki: een belevenis op zich

Een middag bij de naschoolse opvang

Na school worden de kinderen (afhankelijk van de locatie) per bus of lopend opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. We beginnen met een gezamenlijk eet/drink moment waarbij we de rust nemen om de dag te bespreken. Vervolgens is het tijd om een leuke activiteit te gaan kiezen.

Bij Okidoki vinden we het belangrijk dat de kinderen hun eigen keuzes leren maken en grenzen aan kunnen geven. De keuze voor een activiteit is bij Okidoki dan ook altijd vrijblijvend. De kinderen kiezen zelf hun activiteit uit het huidige aanbod of kiezen ervoor om vrij te gaan spelen.

Een dag bij de vakantieopvang

Tijdens de vakantieopvang worden de kinderen door hun ouders naar de locaties gebracht. Als alle kinderen er zijn beginnen we met een fruitmoment met wat drinken. Daarna kiezen de kinderen een eigen activiteit en/of vrij spel. Tijdens de vakantie zijn er vaak uitstapjes gepland. 

We lunchen gezellig met elkaar en kiezen daarna nieuwe of zelfde activiteiten. Elke vakantie wordt er opnieuw een geweldig activiteitenprogramma met een thema samengesteld!

Activiteiten schijf van 5

Bij Okidoki is elke dag een ontdekkingsreis voor de kinderen, vanuit een veilige basis voor baby’s, peuters en kleuters en zeer uitdagend voor kinderen bij de buitenschoolse opvang. Onze locaties bevinden zich in ‘s-Gravenzande, Heenweg, Naaldwijk, Kwintsheul en Wateringen. 

Creatief

Creatief talent

In het atelier worden allerlei schilder- en tekentechnieken aangeboden. Onder leiding van een kunstenaar wordt het vrije werken ontwikkeld en de fantasie geprikkeld.

Techniek

Tech talent

Kinderen kennis laten maken met alles wat met techniek te maken heeft. Dit kan groot, maar ook klein zijn. Er worden telkens andere activiteiten aangeboden. Van figuurzagen tot breien, van het uit elkaar halen van apparaten tot bouwen naar eigen ontwerp. Lego is in ruime mate aanwezig. Kinderen mogen ook zelf ideeën aandragen.

Ontdek
het talent
dat je bent!

Koken

Kook talent

De locaties beschikken over kookeilanden met kookunits en ovens. De kinderen koken, bakken of braden lekkere hapjes, soepjes e.d. Ze leren spelenderwijs veilig en hygiënisch omgaan met voedsel en keukengerei.

Natuur

Natuur talent

De kinderen kunnen de natuur beleven tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld park, strand, Prinsenbos. Met name in vakanties staat dit regelmatig op het programma.

Sport

Sport talent

Sportieve activiteiten staan hoog in het vaandel. Van de sportvelden op het sportpark wordt volop gebruik gemaakt. Onder leiding van een sportleerkracht bieden we aansprekende sport- en spelactiviteiten. ’s Zomers buiten en ’s winters maken we gebruik van sporthal of gymzaal.

Ontdek het talent dat je bent!

Klik op een talent om meer te lezen!

Creatief

Creatief talent

In het atelier worden allerlei schilder- en tekentechnieken aangeboden. Onder leiding van een kunstenaar wordt het vrije werken ontwikkeld en de fantasie geprikkeld.

Techniek

Tech talent

Kinderen kennis laten maken met alles wat met techniek te maken heeft. Dit kan groot, maar ook klein zijn. Er worden telkens andere activiteiten aangeboden. Van figuurzagen tot breien, van het uit elkaar halen van apparaten tot bouwen naar eigen ontwerp. Lego is in ruime mate aanwezig. Kinderen mogen ook zelf ideeën aandragen.

Koken

Kook talent

De locaties beschikken over kookeilanden met kookunits en ovens. De kinderen koken, bakken of braden lekkere hapjes, soepjes e.d. Ze leren spelenderwijs veilig en hygiënisch omgaan met voedsel en keukengerei.

Natuur

Natuur talent

De kinderen kunnen de natuur beleven tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld park, strand, Prinsenbos. Met name in vakanties staat dit regelmatig op het programma.

Sport

Sport talent

Sportieve activiteiten staan hoog in het vaandel. Van de sportvelden op het sportpark wordt volop gebruik gemaakt. Onder leiding van een sportleerkracht bieden we aansprekende sport- en spelactiviteiten. ’s Zomers buiten en ’s winters maken we gebruik van sporthal of gymzaal.

Locaties buitenschoolse opvang

Bij Okidoki is elke dag een ontdekkingsreis voor de kinderen, vanuit een veilige basis voor baby’s, peuters en kleuters en zeer uitdagend voor kinderen bij de buitenschoolse opvang. Onze locaties bevinden zich in ‘s-Gravenzande, Heenweg, Naaldwijk, Kwintsheul en Wateringen. 

Stappen in de ontwikkeling van een kind

Sociaal-emotionele ontwikkeling 4-8 jaar

In de loop van de kleuterjaren gaat een kind steeds beter onderscheiden welke gevoelens hij heeft. Hij leert ook complexe gevoelens van trots, schaamte en schuld herkennen. Uw kind krijgt een steeds beter besef van wie hij zelf is, wat hij kan en hoe hij eruit ziet. Hij beseft langzaam maar zeker steeds beter dat andere mensen, net als hijzelf, gevoelens en gedachten hebben. Zich in anderen verplaatsen is nog wel moeilijk voor een kleuter.

Langzaam maar zeker krijgt een kleuter ook steeds beter controle over zijn gedrag als hij emoties voelt. Bij groot verdriet of plezier heeft hij uiteraard nog behoefte aan uw nabijheid en steun.

Vanaf ongeveer zes jaar kan uw kind steeds beter aangeven hoe zij zich voelt en dit met u delen. Hij leert ook omgaan met kleine teleurstellingen. Uw kind kan genieten van complimentjes en aandacht, kan zich aanpassen aan veranderingen in een groep en heeft zichzelf enigszins in de hand. Toch kan uw kind nog overspoeld worden door emoties en erg van streek raken als er iets gebeurt..

Als uw kind zes jaar is, dan realiseert hij zich dat anderen iets anders kunnen denken en voelen dan hijzelf. Hij leert zich steeds beter te verplaatsen in de bedoelingen van een ander. Hij snapt dan bijvoorbeeld dat iets expres of per ongeluk is gedaan.

Hij gaat beseffen dat niet iedereen altijd over dezelfde informatie beschikt. In deze periode wordt uw kind zich ook bewust dat hij anderen zijn wil kan opleggen.

In de kleuterjaren leert een kind in snel tempo steeds meer dingen zelfstandig te doen, zoals zijn tas ophangen en zijn schoenen aantrekken. Hij wil het graag zelf doen en wordt hier steeds handiger in.

Uw kleuter leert in kleine stapjes om langer achtereen met een activiteit bezig te zijn. In deze jaren is de nabijheid en stimulans van een volwassene nog wel nodig om de aandacht vast te houden.

Uw kleuter wil graag zelf spelen, maar heeft ook nog veel behoefte aan uw nabijheid en aandacht. Hij zal regelmatig even iets aan u vragen of laten zien waar hij mee bezig is. In de loop van deze jaren gaat uw kleuter zelfstandiger spelen en heeft uw directe nabijheid minder nodig.

Vanaf zes jaar wordt uw kind steeds zelfstandiger in zijn doen en laten. Hij kan en wil dingen zelf beslissen en zelf kiezen, b.v. met wie hij wil spelen. Ook het zelfvertrouwen groeit. Uw kind is trots op wat hij presteert en geniet daarvan.

In de kleutertijd leert uw kind steeds beter samenspelen met andere kinderen. Spelen kleuters van vier jaar nog vaak naast elkaar, in de loop van deze jaren wordt het steeds meer echt samenspelen.

Uw kleuter krijgt voorkeur voor bepaalde kinderen, met wie hij speelt als ze bij elkaar zijn. Als een kind dingen doet die uw kleuter zelf leuk vindt, dan ziet hij hem als ‘vriendje’.

In de loop van de jaren worden vriendschappen langduriger.
Bij kinderen vanaf een jaar of zes ontstaat voorzichtig het besef deel te zijn van een groep. Zij ontwikkelen vriendschappen op basis van gezamenlijke interesses. Uw kind ontwikkelt zich van ‘ik’ naar het besef deel te zijn van een groep om samen te kunnen werken en spelen.

Vanaf de leeftijd van zes jaar heeft een kind meestal voldoende taal om ervaringen te delen. Uw kind deelt zijn belevenissen met de vriendjes met wij hij samenspeelt.

Hoeveel kinderen met anderen omgaan verschilt per kind. Het ene kind speelt graag in zijn eentje, terwijl het andere kind juist leeftijdgenootjes nodig heeft om zich te vermaken.
In het algemeen kunnen kinderen op deze leeftijd nog regelmatig ruzie hebben en die ruzie kan ook zo weer over zijn.  Welles-nietes! Vanaf een jaar of zes blijven kinderen hierin vaak hangen. Ze zijn er dan nog van overtuigd dat zij gelijk hebben. Uw kind heeft uw hulp dan nog hard nodig om kleine conflicten op te lossen. In de loop van de tijd gaan kinderen beseffen dat ze in eenzelfde situatie kunnen verschillen in wat ze denken en voelen.

In de kleuterjaren leert een kind steeds beter dat hij zich aan regels moet houden. Als u in de buurt bent, zal hij u in de gaten houden als hij iets (goed) doet. Tegen de tijd dat uw kleuter zes jaar wordt is het voor het naleven van regels steeds minder nodig dat u in dezelfde ruimte aanwezig bent. Dit is de ontwikkeling van het geweten. Hij kan rekening houden met wensen en grenzen van een ander, zolang er geen al te groot verschil is met zijn eigen behoefte.

De buitenschoolse opvang is een heerlijke omgeving voor uw kind: samen met leeftijdgenootjes spelen in een vertrouwde omgeving met veel leuke en leerzame activiteiten. We zorgen met elkaar voor een fijne sfeer in de groep. Een plek waar ieder kind zichzelf mag zijn en verbondenheid voelt met de andere kinderen. Een plek ook waar ruimte is voor het opbouwen van fijne vriendschappen.

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool en de buitenschoolse opvang gaat, dan is dat een grote stap. Daarom vangen wij de jongste kinderen van groep 1 t/m 4 op in een eigen locatie in of vlakbij school. We laten uw kind in overleg met u rustig wennen aan de nieuwe omgeving. De vaste pedagogisch medewerkers bouwen een vertrouwde band op met uw kind. Zo zal hij zich snel thuis voelen.

Na schooltijd start uw kind in zijn vertrouwde groep. Samen met de andere kinderen krijgt hij aan tafel wat te drinken en te eten. Er wordt gezellig gepraat over de belevenissen van de dag. Ook horen de kinderen aan welke activiteiten ze die middag kunnen meedoen.

We bieden dagelijks veel verschillende activiteiten aan. Heerlijk buiten spelen, sport en spel, knutselen, koken en bakken, bouwen, dansen, te veel om op te noemen. Passend bij de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. In de schoolvakanties worden er ook uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar het bos, het strand, de speeltuin, de dierentuin. Zo is er altijd weer iets nieuws te beleven voor uw kind. En zo ontwikkelt hij zich spelenderwijs.

Uw kind mag zelf bepalen of hij aan een aangeboden activiteit meedoet of iets anders wil doen, alleen of met een vriendje. Ook even niets doen en bijkomen van een drukke dag is oké.

Kinderen worden stapje voor stapje zelfstandiger. Hier spelen wij in de groep op in. Als uw kind al iets zelfstandig kan ondernemen, dan geven wij hem hiervoor de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig buiten spelen op het plein. Hierover overleggen we met u.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 8-12 jaar

In de periode vanaf zijn achtste jaar leert uw kind zichzelf steeds beter kennen. Hij wordt zich meer bewust van wat hij kan en van zijn eigen uiterlijk. Dit heet zijn zelfbewustzijn en zelfkennis. Wat leeftijdgenoten van iets vinden wordt steeds belangrijker voor uw kind. Door zich met anderen te vergelijken ontwikkelt uw kind langzaam maar zeker zijn eigen identiteit. Door het rijpingsproces wordt uw kind in deze schooljaren emotioneel steeds stabieler. Zijn zelfvertrouwen groeit.

Kinderen van tien tot twaalf jaar staan op de grens van puberteit. Lichamelijk en verstandelijk komen kinderen nog net niet of juist wel in een stroomversnelling. Sommige kinderen zijn nog echt ‘kind’. Zij spelen volop en voelen zich daar lekker bij. Er zijn ook kinderen die zich al op andere dingen richten: ze praten meer met elkaar dan dat ze spelen. Kinderen kunnen zich ook onzeker gaan voelen door lichamelijke veranderingen en hormooninvloeden. Ze kunnen dan even wat minder emotioneel stabiel zijn en minder zelfvertrouwen hebben. Waardering van de groep wordt heel belangrijk, vaak belangrijker dan wat de volwassenen om hem heen vinden.

Uw kind kan zich steeds beter zelfstandig redden, probleempjes oplossen en is over het algemeen ondernemend. Uw kind is enthousiast als hij iets kan doen wat hij zelf zinvol vindt en wat hem interesseert. Hij leert na te denken over eigen gedrag en gevoelens en herkent dat andere kinderen er anders over kunnen denken. Hij begrijpt dat je er dan samen over kunt praten om tot een oplossing te komen.

Uw kind overziet een grotere tijdsperiode en plant zijn activiteiten, al is af en toe aansporen en bemoediging wel nodig.

Vriendschappen worden in de loop van deze jaren steeds belangrijker. Meisjes spelen vooral met meisjes en jongens met jongens. De vriendschappen kunnen nog wel wisselen. Hoe graag en hoeveel een kind met andere kinderen speelt verschilt per individu. Het eigen temperament en opgedane ervaringen spelen hierbij een rol. Vanaf de leeftijd van 10 jaar verdiepen de vriendschappen tussen kinderen zich verder. Loyaliteit wordt nu steeds belangrijker.

Zo rond het achtste jaar zijn kinderen echt in staat om samen te werken, afspraken en plannen te maken en deze ook uit te voeren. Uw kind kan zich steeds beter in een ander verplaatsen. Hij kan de gevoelens van een ander herkennen als iets dat hij ook zou kunnen voelen.

Als uw kind ongeveer acht jaar is dan kan hij een ruzie beter aan en (samen met u) een oplossing zoeken. Het temperament van een kind speelt hierbij een rol. Voor het ene kind is dit een grotere uitdaging dan voor het andere. 

Vanaf tien jaar kunnen kinderen steeds beter nadenken over hun eigen gedrag en dat van anderen. Doordat uw kind zich steeds beter kan inleven in de ander, kan hij ook beter afstemmen op de ander door te luisteren en initiatieven van de ander te waarderen. Vanaf het tiende jaar realiseren kinderen zich dat niet alleen zijzelf gedachten en bedoelingen van een ander kunnen afleiden, maar dat een ander dat ook van hen kan. 

Zo rond zijn tiende jaar kan een kind rekening met grenzen van een ander. Uw kind stopt met iets als hij merkt dat een ander daar echt last van heeft of begint niet aan iets waarvan hij weet dat een ander er last van heeft.

In de kleuterjaren leert een kind steeds beter dat hij zich aan regels moet houden. Als u in de buurt bent, zal hij u in de gaten houden als hij iets (goed) doet. Tegen de tijd dat uw kleuter zes jaar wordt is het voor het naleven van regels steeds minder nodig dat u in dezelfde ruimte aanwezig bent. Dit is de ontwikkeling van het geweten. Hij kan rekening houden met wensen en grenzen van een ander, zolang er geen al te groot verschil is met zijn eigen behoefte.

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen zij meer zelfstandigheid aan. Daarom bieden wij kinderen vanaf groep 5 een afwisselende manier van opvang met veel ruimte om zelf te kiezen en te ondernemen.

Ieder kind maakt in de opvang deel uit van een ‘basisgroep’, met vertrouwde leeftijdgenootjes en vaste pedagogisch medewerkers. Na schooltijd gaat uw kind in deze groep, samen met de andere kinderen aan tafel om wat te drinken en te eten. Een gezellig moment om even bij te praten en naar elkaar te luisteren.

Na het drinken kiezen de kinderen zelf welke activiteit ze willen doen. Er worden dagelijks diverse activiteiten aangeboden, maar er is ook de mogelijkheid om zelf iets te kiezen. De buitenschoolse opvang is immers vrije tijd voor de kinderen. Uw kind kan spelen in de eigen groepsruimte, in een themaruimte, buiten of ervoor kiezen om mee te gaan naar een themalocatie, zoals een sporthal.

Zowel in de schoolweken als in de vakanties kunnen de kinderen meedoen aan een breed aanbod aan activiteiten. We bieden activiteiten aan op het gebied van kunst, techniek, sport, koken, cultuur en natuur. De activiteiten vinden op de eigen opvanglocatie plaats, maar ook op andere locaties.

In de schoolvakanties worden er diverse leuke uitstapjes gemaakt. Ieder jaar wordt er ook een kampeerweek georganiseerd met als hoogtepunt voor de oudste kinderen een nachtje kamperen.

Voor diverse activiteiten, zoals voor kunst, sporten en toneel  worden vaak externe professionals ingehuurd. Natuurlijk is er ook altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker bij. 

We noemen onze groepen de “Carrousel” omdat de vele activiteiten die worden aangeboden rouleren. Zo krijgt ieder kind de gelegenheid om mee te doen met wat hij leuk vindt. Door de diversiteit aan activiteiten kan uw kind zijn talenten ontdekken en hierin groeien.

Vriendschappen worden in deze jaren steeds belangrijker. In de opvang geven wij veel ruimte aan het opbouwen en onderhouden van vriendschappen. We begeleiden uw kind hierbij. Zo ontwikkelt hij zich verder in zijn sociale vaardigheden.

Wij bespreken met u wat uw kind al zelfstandig kan en mag doen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig buiten spelen, op de fiets met uitstapjes mee, enz. We maken samen met uw kind afspraken hierover. En natuurlijk begeleiden wij hem hierbij. Zo groeit uw kind in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De betrokkenheid van uw kind op de wereld om zich heen ontwikkelt zich met de jaren. Uw kind wordt steeds beter in staat om mee te denken en mee te helpen bij het groepsgebeuren. Hij kan ideeën aandragen voor activiteiten. Ook leert hij na te denken over groepsregels: hoe kunnen we het fijn hebben met elkaar. Dit stimuleren wij bij de kinderen. En we begeleiden ze hierbij. Dit wordt participatie genoemd, een belangrijke vaardigheid om later goed aan de samenleving te kunnen deelnemen.