Over Okidoki

Over Okidoki

Wat in 1992 begon als kinderopvang, reikt inmiddels veel verder. Bij Okidoki zetten onze gepassioneerde pedagogisch professionals zich dagelijks met hart, hoofd en handen in voor de optimale zorg en ontwikkeling van ieder kind.

Met ruim 30 jaar ervaring biedt Okidoki kinderopvang op maar liefst 26 locaties in regio Westland. Onze focus ligt niet alleen op de zorg voor uw kind, maar ook op het bieden van ruimte om vanuit een veilige basis en vertrouwen hun talenten te ontdekken.

Bij Okidoki beogen we de best mogelijke kinderopvang voor ouders/verzorgers en hun kinderen. We dagen kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en moedigen hen aan om op ontdekking te gaan. Bij ons is er ruimte voor experimenteren en groeien, uiteraard binnen de grenzen van veiligheid.

Het is verwonderend hoe een kind dat de vrijheid krijgt om te ervaren, ontdekken, beslissen én fouten te maken, zich ontwikkelt. Bij Okidoki geloven we dat vandaag mogelijkheden biedt die gisteren nog ondenkbaar waren.

Kinderopvang Okidoki

Centraal

Op de groepen

Plezier

Centraal staat en blijft staan: een hoog kwaliteitsniveau. Ouders kunnen met een gerust hart hun kind aan Okidoki toevertrouwen. Kinderen gaan met plezier naar de opvang om hier te spelen, te leren, te groeien en te ontwikkelen vanuit een veilige basis. Belangrijk hierbij is dat de opvang een meerwaarde geeft ten aanzien van het ontwikkelen van eigen talenten. 

Kinderopvang Okidoki biedt deze meerwaarde aan kinderen door: Het VE ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld, de themaprogramma’s, de activiteiten en het spelmaterialen in de binnen- en de buitenruimten, het contact met de pedagogisch medewerkers en vooral het contact en samenspel met andere kinderen in de groep.

Belangrijk is dat de kinderen vriendjes maken, lekker spelen, zich thuis voelen en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Niet voor niets staat ‘Ontdek het talent dat je bent’ bij Okidoki centraal. Onder toezicht van pedagogisch medewerkers leren de kinderen spelenderwijs communicatieve en sociale vaardigheden.

Samen

Okidoki streeft ernaar mede partner te zijn in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wij werken samen met ouders, scholen, gemeente, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), SKT en andere organisaties zoals cultuurweb, bibliotheek Westland, WNT  in het belang van elk kind. We proberen ieder kind op te vangen, ook met een hulpvraag, zo lang dit werkzaam is en blijft in de groep en een meerwaarde heeft voor het kind.

Okidoki organiseert regelmatig ouderavonden en beschikt over een actieve oudercommissie om kinderen de beste ontwikkelingskansen aan te bieden. Zo zorgen de professionele en enthousiaste teamleden samen met alle betrokkenen voor de beste omstandigheden voor de persoonlijke ontwikkeling van alle bijzondere talenten bij Kinderopvang Okidoki.

Op deze manier helpt Okidoki ouders die studeren, werken of een plek zoeken waar hun kinderen uitgedaagd worden en lekker kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Om de opvang zo goed mogelijk op de kinderen en ouders af te stemmen onderhoudt Okidoki nauw contact. De locatieteams spreken ouders natuurlijk dagelijks.

Voor iedereen

Okidoki biedt niet alleen dagopvang, maar ook buitenschoolse opvang, en peuteropvang over meer dan 20 locaties. De meeste locaties bevinden zich in ‘s-Gravenzande, maar Okidoki is ook actief in Heenweg, Naaldwijk, Wateringen en Kwintsheul.

Okidoki wil bijdragen aan een goede leefbaarheid in het Westland.  Op allerlei manieren zal Okidoki bijdragen aan het vereenvoudigen en combineren van zorg en werk voor de ouders. Dit door het realiseren van dag-arrangementen voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar, samenwerking aan te gaan met organisaties en verenigingen die in het belang staan van de ontwikkeling van de aan Okidoki toevertrouwende kinderen.

Okidoki ziet kinderopvang als toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van kinderen. Ons pedagogisch beleid en de methode Ben ik in Beeld,  zijn hierin leidend. Natuurlijk is ook het ontzorgen van ouders belangrijk, zodat zij met een gerust hart kunnen werken of studeren. Okidoki vindt dat elk kind recht zou moeten hebben op kinderopvang. Want goede opvang draagt bij aan ontwikkeling van kinderen en het bestrijden van kansenongelijkheid.

Bij Okidoki is iedereen welkom, want het is belangrijk om samen op te groeien, ongeacht geloof, cultuur, maatschappelijke achtergrond of andere verschillen. Ook voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap biedt Okidoki opvang waar dat kan.

Maatschappelijke kinderopvang

Okidoki is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie binnen het Westland die voor kinderen en ouders van betekenis wil zijn. Dit betekent dat wij kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Onze kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst wordt gemaakt.

Wij als maatschappelijke kinderopvangorganisatie kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk maken. Binnen in de locaties aan inrichting en speelgoed, in de buitenruimtes, in de ontwikkeling van medewerkers en in de vele activiteiten voor kinderen.

Pedagogisch beleid

Ontdek het talent dat je bent

Okidoki is een kinderopvangorganisatie die – functionerend binnen het Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar en 4 tot 12 jaar – werkt vanuit de slogan “Ontdek het talent dat je bent”.

“Een kind moet de ruimte krijgen de wereld te leren kennen en verkennen. Ontwikkelen is zelfstandig worden door ervaringen op te doen”.

Kinderen ontwikkelen zich door te ontdekken. Dat doen ze van nature. Wij vinden dat het onze taak is om dat te stimuleren en geven ze alle ruimte voor hun ontdekkingstocht. Zo kunnen kinderen zich in hun eigen tempo en volgens hun eigen belangstelling ontwikkelen.

Bij Okidoki is elke dag een ontdekkingsreis voor kinderen.

De ontwikkeling van uw kind

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind is bijvoorbeeld snel met lopen, terwijl het andere kind snel is met praten. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind plezier heeft in het spelen en in het omgaan met leeftijdgenootjes en dat het blij is als het iets nieuws kan. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

Veiligheid voor duidelijke regels

In de kinderopvang hebben kinderen te maken met groepsgenootjes en met regels die in een groep gelden. Duidelijke regels zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen en veiligheid is de basis voor ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben wij ook een herkenbare dagindeling met regelmaat en rustmomenten, bijvoorbeeld als we met elkaar aan tafel wat drinken en fruit eten, of tijdens het voorlezen. Vaste momenten geven een kind houvast en een veilig gevoel.

Contact over opvoeding en ontwikkeling

Een goed contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Samen zorgen we voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van uw kind. Heeft uw kind een moeilijke periode? Dan bespreken we samen de beste aanpak. We praten graag met u over de ontwikkeling van uw kind, op basis van onze observaties. Het belangrijkste moment daarvoor is het jaarlijkse oudergesprek.

Leren hoe je met elkaar omgaat

Wij besteden veel aandacht aan een positieve groepssfeer met geborgenheid en gezelligheid. Een sfeer waarin ieder kind zichzelf mag zijn en tegelijkertijd verbondenheid voelt met de andere kinderen in de groep. Tegelijkertijd leren ze hierdoor de principes van democratie.

Wat als ons iets opvalt aan de ontwikkeling?

Onze pedagogisch medewerkers weten veel van de ontwikkeling van kinderen. Zij kunnen kinderen vergelijken met leeftijdsgenoten. Bovendien vallen veel ontwikkelingskenmerken juist op in een grote groep. Als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, bespreken zij dit met u. Samen maakt u dan afspraken over een goede aanpak. Wanneer u het goed vindt, overleggen zij met onze pedagoog.

Benieuwd naar het volledig pedagogisch beleid? Vraag hiernaar op het hoofdkantoor of bij de leidinggevende van de locatie. 

Ouders kunnen het volledige pedagogisch beleid en andere beleidstukken zoals het beleid bij ziekte, UV-beleid etc. terugvinden op het ouderportaal. 

Gezonde kinderopvang

Okidoki is een gezonde Kinderopvangorganisatie

Structurele aandacht voor dit onderwerp op jonge leeftijd vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere gezondheid als kind én volwassene.

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen kinderopvangorganisaties een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook kunnen medewerkers van kinderopvangorganisaties het goede voorbeeld geven aan kinderen en ouders. Okidoki heeft twee gecertificeerde Gezonde kinderopvang trainers. Zij zetten in op gezonde voeding en veel bewegen, werken met een mediabeleid en geven ouders voorlichting over gezonde leefstijl bij kinderen.

Gezondheidsthema's

Okidoki werkt met het programma Gezonde kinderopvang en kiest jaarlijks een of meer gezondheidsthema’s waarmee we aan de slag gaan. Deze thema’s zijn voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, lichamelijke ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid, en bescherming tegen de zon. De jaarlijkse Westlandse Masterkoks is een begrip.  Wij werken hierin samen met de GGD Haaglanden en de gemeente Westland.

Oudercommissie

De oudercommissie is in het leven geroepen om uw belangen te behartigen bij het bestuur en de directie van Okidoki.

Wilt u weten wie er voor de locatie van uw kind in de oudercommissie zit? U kunt dit aan de leidinggevende vragen.

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. De notulen kunt u inzien in de ‘oudermap’ op de locatie van uw kind.

Taken oudercommissie

De Oudercommissie kan advies geven en meedenken over de volgende onderwerpen:

De oudercommissie komt ongeveer eenmaal in de twee maanden bijeen. 

Lijkt het u leuk om onze oudercommissie te komen versterken, neem dan contact op met de commissie.

U kunt mailen naar oc.okidoki@gmail.com voor ‘s-Gravenzande en Naaldwijk, en naar oc.villaokidoki@gmail.com voor Kwintsheul en Wateringen. 

Werken / stagelopen bij Okidoki

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die onze teams komen versterken!

Vind jij het een uitdaging om met kinderen in de leeftijdsgroep van 0-2 jaar, 2-4 jaar en/of 4-12 jaar te werken, dan nodigen we jou uit om te solliciteren.

Klik hier om te controleren of je in het bezit bent van de juiste diploma’s.

Open sollicitaties zijn altijd welkom!

Vul het sollicitatieformulier in of mail naar Kirsten van den Ende wervingenselectie@okidoki-kdv.nl.

Stage lopen bij Okidoki

‘De stagiair van vandaag is de nieuwe medewerker van morgen’

Okidoki biedt sinds haar oprichting in 1992 diverse stageplaatsen aan.

Hierdoor kunnen pedagogisch werkers in spé praktijkervaring opdoen en blijft de organisatie zelf alert op ontwikkelingen uit het werk- en opleidingsveld.

Okidoki hecht veel waarde aan het mede-opleiden van toekomstige Pedagogisch Medewerkers voor de kinderopvang.

De visie op opleiden sluit aan bij de visie “Ontdek het talent dat je bent” , wat bij Okidoki het pedagogisch beleid bepaalt.

  • Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau 4  (25484)
  • Helpende Zorg & Welzijn niveau 2  (25498) 
  • Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3 (25486)
  • Sport en beweging niveau 2 & 3

Ook zijn wij er voor de beroepsoriënterende stage in kinderopvang zoals:

  • Oriënterende stage
  • Maatschappelijke stage
  • Pedagogiek
  • PR en Communicatie
  • HRM

Meer informatie?

Wil jij graag stage lopen bij Okidoki en ben je benieuwd naar wat wij te bieden hebben? Neem dan contact op met onze praktijkopleiders Anita van der Hoeven en Astrid Hermans. Zij zijn te bereiken via leerenopleiding@okidoki-kdv.nl.

Kwaliteit

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen, maken we gebruik van kwaliteitshandboeken waarin alle protocollen zijn vastgelegd. De NCKO Kwaliteitsmonitor 0-4 wordt ingezet om te zorgen voor een pedagogisch verantwoorde leefomgeving. NCKO staat voor Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Daarnaast werken we met VerbeterMeter om de oudertevredenheid in kaart te brengen.

Zo werken we eraan dat Okidoki:

Wij zijn altijd blij met uw suggesties en feedback. Wat vindt u goed van onze opvang en waar kunnen we misschien nog meer in verbeteren.

U kunt uw opmerkingen of verbetersuggesties altijd kwijt via de VerbeterMeter: hier kunt u te allen tijde aangeven wat uw verbeterpunten zijn of wat uw positieve feedback is. En uiteraard is de leidinggevende van de locatie altijd bereikbaar voor uw feedback. 

Beoordelingen via VerbeterMeter

Kinderopvang met oog voor kwaliteit

Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Dat is een hele verantwoordelijkheid en daarom willen wij veiligheid en kwaliteit garanderen. Wij zijn dan ook trots op de positieve rapporten die de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) over onze locaties heeft opgesteld.

Expertisecentrum Kinderopvang

Op onze eigen manier geven we daar ook invulling aan. Van pedagogisch medewerkers wordt namelijk steeds meer expertise gevraagd en het beroep is écht vakmanschap. Okidoki investeert daarom in het Expertisecentrum Kinderopvang. Deze organisatie kijkt vanuit het belang van het ontwikkelende kind naar de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Heel praktisch; het Expertisecentrum vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar de pedagogische beroepspraktijk met als doel het mogelijk maken van continue doorontwikkeling in geboden pedagogische kwaliteit. Door te investeren in het Expertisecentrum Kinderopvang draagt Okidoki bij aan de branchebrede ontwikkeling.

GGD

Jaarlijks inspecteert de GGD alle locaties van Okidoki. De rapporten hiervan laten uitstekende resultaten zien. 

Deze inspectierapporten staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Op de pagina van de locatie van uw kind(eren) staan links die op de website van het LRK corresponderen met de LRK-nummers van de betreffende locatie.