Meer informatie

Tarieven

Kosten kinderopvang

Wij incasseren de totale kosten van de kinderopvang. (De eigen bijdrage + de eventuele kinderopvangtoeslag die u ontvangt). Ontdek onze tarieven in onderstaande tabellen en lees verder voor meer informatie over de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Jaarlijks of tussentijds kan er een prijswijziging plaatsvinden. Een dergelijke aanpassing zal tenminste een maand + 1 week van te voren, schriftelijk worden meegedeeld. U ontvangt dan een nieuw urenoverzicht. Bij wijzigingen dient u de nieuwe informatie uit het urenoverzicht binnen 4 weken door te geven aan de belastingdienst. Wijzigingen kunt u melden via toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag.

Bij een nieuw contract voor het eerste kind, dient u binnen 3 maanden na de startdatum, gegevens door te geven via www.toeslagen.nl. U kunt deze informatie niet doorgeven via de app kinderopvangtoeslag. Bij een nieuw contract voor een volgend kind, kunt u de gegevens wel doorgeven via de app kinderopvangtoeslag

Hoe gaat het in zijn werk?

U sluit een contract af met Okidoki en betaalt de factuur. Via www.toeslagen.nl vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Hiervoor heeft u het urenoverzicht nodig dat u ontvangt bij het plaatsingscontract.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en het uurtarief van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen onder het kopje Toeslagen > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kunnen wij u mogelijk een plekje bieden middels gesubsidieerde peuteropvang. U krijgt dan geen toeslag voor kinderopvang van de overheid, maar u betaalt een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Tarieven 2024

 • 52 weken opvang per jaar
 • Structurele opvang met vaste opvangdagen per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • U betaalt het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • Incidentele opvang is in 2023 niet mogelijk
 • Flexibele opvang mogelijk op 2 locaties (Wateringen & ’s-Gravenzande)
DAGOPVANGAantal urenUurtariefUren per maandMaandprijs per dag(deel)
Hele dag10,5 uur€ 10,6345,5 uur€ 483,67
Flexibele dagopvang € 11,9530 uur (minimaal)*€ 358,50 (minimaal)

*Wanneer u meer dan 30 uur flexibele opvang afneemt, wordt dit apart gefactureerd.

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Peuteropvang onder de Wet kinderopvang

 • 40 weken opvang per jaar
 • Structurele opvang met vaste opvangdagen (ochtend en/of middag) per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • Schoolvakanties en schoolsluitingsdagen gesloten
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • U betaalt de totale kosten kinderopvang en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Incidentele opvang is in 2023 niet mogelijk

Gesubsidieerde peuteropvang

 • Alleen mogelijk voor inwoners gemeente Westland
 • Structurele opvang met vaste opvangdagen (ochtend en/of middag) per week
 • Opvang per dagdeel met een vast aantal uren per maand
 • 40 weken opvang per jaar
 • Schoolvakanties en schoolsluitingsdagen gesloten
 • Facturatie per maand, 11 keer per jaar (juli of augustus niet)
 • U betaalt het netto tarief, Kinderopvang Okidoki ontvangt de subsidie
PEUTEROPVANGUren per dag (deel)UurtariefUren per maand per dagMaandprijs per dag(deel)
Peuteropvang onder de wet kinderopvangAfhankelijk van locatie€ 10,24Afhankelijk van locatieAfhankelijk van locatie
Gesubsidieerde peuteropvangAfhankelijk van locatieInkomensafhankelijk (zie extra tabel)Afhankelijk van locatieAfhankelijk van locatie

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Kostentabel gesubsidieerde peuteropvang  
InkomenUurtariefMaandprijs per dagdeel bij afname van 4 uurMaandprijs per dagdeel bij afname van 6 uur
Toetsingsinkomen € 0,00 – € 22.346,00

€ 0,41

 

€ 5,96€ 8,95
Toetsingsinkomen € 22.347,00 – € 34.357,00

€ 0,52

 

€ 7,56€11,35
Toetsingsinkomen € 34.358,00 – € 47.278,00€ 1,11€ 16,15€ 24,22
Toetsingsinkomen € 47.279,00 – € 64.305,00€ 1,73€ 25,16€ 37,75
Toetsingsinkomen € 64.306,00 – € 92.433,00€ 3,01€ 43,78€ 65,67
Toetsingsinkomen € 92.433,00 – € 128.088,00€ 5,12€ 74,47€ 111,71
Toetsingsinkomen € 128.089,00 – hoger€ 6,80€ 98,91€ 148,36

 

Buitenschoolse opvang

 • Structurele opvang met vaste opvangdagen per week
 • Los product, combi pakket (Naschoolse opvang & Vakantieopvang) of compleet pakket (Voorschoolse opvang, Naschoolse opvang & Vakantieopvang) mogelijk
 • 52 weken per jaar geopend
 • Facturatie per maand, 12 keer per jaar
 • U betaalt het bruto tarief en ontvangt eventueel kinderopvangtoeslag
 • Incidentele opvang is in 2023 niet mogelijk
BSO Uren per dag (deel)UurtariefUren per maandMaandprijs per dag(deel)
Los productVoorschoolse opvang*Afhankelijk van schooltijden€10,72*Afhankelijk van schooltijden
 Naschoolse opvang€ 10,44
 Vakantieopvang€ 10,44
COMBINaschoolse opvang€ 8,63
 Vakantieopvang€ 8,63
COMPLEETVoorschoolse opvang€ 8,46
 Naschoolse opvang€ 8,46
 Vakantieopvang€ 8,46


*Het aantal uren per dag en maand is afhankelijk van de schooltijden.

Er kunnen kleine afrondingsverschillen optreden ten opzichte van genoemde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten.

Specifiek kostenoverzicht?

De specifieke kosten van de kinderopvang zijn afhankelijk van het uurtarief en de totale uren per maand die u afneemt. Download hier de maandtarieven per dag(deel), per locatie. Wenst u een offerte te ontvangen? Schrijf dan vrijblijvend bij ons in en ontvang een plaatsingsaanbod per mail.

Wijzigen en opzeggen

Wijzigen

Wilt u meer of juist minder dagen opvang? Wilt u op andere dagen of tijden gebruikmaken van opvang? Dan kunt u het contract aanpassen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling kindpllanning, planning@okidoki-kdv.nl of (0174) 44 15 10.

Opzeggen

De dagopvang eindigt automatisch op de dag vóór de vierde verjaardag van uw kind. Daarvoor hoeft u niet op te zeggen.

Wilt u de  opvang eerder beëindigen? Of wilt u minder dagen opvang? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt het contract schriftelijk opzeggen via planning@okidoki-kdv.nl.

Konnect ouderapp

Konnect

Iedere dag zien we uw kind nieuwe dingen leren en ontdekken. Via het ouderportaal kunnen we deze mooie momenten met u delen. In het portaal heeft u de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving, foto’s van uw kind(eren) te bekijken en voor u relevante informatie over Okidoki te lezen.

Via het ouderportaal informeren wij u met updates en belangrijke nieuwsberichten. Daarnaast kunt u hier beleidsstukken, formulieren en regelementen terugvinden rondom:

Inloggen & download Konnect ouderapp

Enkele weken voor aanvang heeft u van Okidoki inloggegevens ontvangen. Met deze gegevens kunt u het account activeren. Nadat u het account heeft geactiveerd kunt u inloggen via okidoki.ouderportaal.nl.

Naast aanmelden via de webbrowser, kunt u ook in het ouderportaal via de Konnect ouderapp. U kunt de ouderapp downloaden via de app- of playstore op uw telefoon of tablet.

Wachtwoord vergeten / vragen

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten kunt u via ‘Wachtwoord vergeten’ een nieuwe aanvragen. U ontvangt dan een bericht om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het inloggen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@okidoki-kdv.nl. Vermeld naast uw vraag ook de naam van uw kind en opvanglocatie in de mail, zodat wij u zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn.

Al onze beleidsstukken zijn terug te vinden in ons ouderportaal. Neemt u nog geen opvang af bij Okidoki maar bent u wel nieuwsgierig naar ons beleid omtrent ziekte, UV, ruilen, en klachten? Informeer hiernaar bij het hoofdkantoor of leidinggevenden.

VVE-verklaring

Opvang bij Okidoki met een VVE-Verklaring

Kinderen die een Voorschoolse Educatie (VE)-indicatie hebben, zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuteropvang of dagopvang m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.  Wanneer uw kind via het consultatiebureau een VE-verklaring heeft gekregen, zijn wij verplicht om u (binnen de beschikbaarheid) maximaal 8 uur extra kosteloze opvang aan te bieden (binnen de opvangtijden van de locatie). Om u extra kosteloze dagdelen peuteropvang aan te kunnen bieden, geldt er een minimale afname van 8 uur betaalde opvang.

De VE-regeling met extra kosteloze dagdelen geldt alleen voor inwoners van de Gemeente Westland. 

De overige regels met betrekking tot het aanbieden van extra kosteloze dagdelen, verschillen per opvangsoort. Hiernaast zijn de regels met betrekking tot de onderstaande opvangsoorten beschreven:

 • Peuteropvang met kinderopvangtoeslag
 • Gesubsidieerde peuteropvang
 • Dagopvang

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag en een VE-verklaring

Bij peuteropvang onder de Wet kinderopvang mét een VE-verklaring mogen wij u (bij minimale afname van 8 uur betaalde opvang onder het reguliere tarief) maximaal 8 uur extra kosteloze peuteropvang op een peuteropvang-groep aanbieden. Wilt u totaal meer dan 16 uur peuteropvang afnemen? Dan zal een extra dagdeel onder het gewone peuteropvangtarief (tarief onder de Wet kinderopvang) vallen.

Gesubsidieerde peuteropvang en een VE-verklaring

Er mag maximaal 8 uur gesubsidieerde peuteropvang worden afgenomen. Bij afname van 8 uur gesubsidieerde peuteropvang mét een VE-verklaring, mogen wij u naast de 8 uur betaalde opvang, 8 uur kosteloze opvang aanbieden. In totaal zal uw kind met gesubsidieerde peuteropvang en een VE-verklaring, maximaal 16 uur geplaatst worden. In verband met de ontwikkeling van uw kind is het advies om uw kind 16 uur naar de opvang te brengen. U kunt er zelf voor kiezen of u uw kind alle dagdelen naar de peuteropvang brengt. Wilt u in totaal meer dan 16 uur peuteropvang afnemen? Dan zal een extra dagdeel onder het gewone peuteropvangtarief (tarief onder de Wet kinderopvang) vallen.

Dagopvang en een VE-verklaring

Bij de dagopvang maakt u vaak gebruik van 10,5 uur opvang per dag. Van een hele dag opvang (10,5 uur) zullen er 8 uur als ‘VE opvanguren’ worden gezien. Wanneer uw kind naar de dagopvang komt en een VE-verklaring heeft, mogen wij u (bij minimale afname van 1 dag per week betaalde dagopvang onder het reguliere tarief),  maximaal 8 uur kosteloze peuteropvang op een peuteropvang-groep aanbieden.