Meest gestelde vragen

De oriëntatiefase

Okidoki biedt opvang in 4 woonplaatsen in gemeente Westland: ’s-Gravenzande, Wateringen, Kwintsheul en Naaldwijk. Per locatie verschilt het aanbod aan opvangsoorten. Klik hier voor een overzicht van alle opvanglocaties en ontdek welke locatie het beste bij u past.

Natuurlijk bent u van harte welkom voor een rondleiding op een gewenste locatie. U kunt hier het formulier invullen en de desbetreffende locatieverantwoordelijke zal contact met u opnemen.

Op de locatie pagina’s op onze website kunt u de opvangdagen en tijden per product terugvinden. Het overzicht van de locaties kunt u hier vinden.

 

Bij Okidoki worden alle inschrijvingen behandeld op datum van binnenkomst. Om deze reden willen wij u vragen om via onze website in te vullen. U kunt het formulier hier vinden. Afhankelijk van de gewenste locatie en opvangdagen, zullen wij de beschikbaarheid voor u bekijken en u wanneer mogelijk een aanbod toesturen. Wanneer wij u een aanbod kunnen doen, zult u deze per mail van ons ontvangen.

Dit is geheel afhankelijk van de locatie waar u opvang wenst af te nemen. Okidoki streeft ernaar kinderen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen waarbij het plaatsen in vaste groepen met vaste gezichten voorop staat. Factoren zoals een gewenste startdatum, de leeftijd van uw kind, de gewenste dagen (of combinatie hiervan) spelen hierin een grote rol.

Dit is geheel afhankelijk van de actuele beschikbaarheid op de gewenste locatie. Wij adviseren u zo snel mogelijk aan te melden zodat u de kans op de gewenste dagen verhoogd. U bent zeker van een plek wanneer wij uw akkoord op een aanbod hebben ontvangen en het plaatsingscontract is ondertekend.

Voor elke opvangvorm geldt een minimale afname van 6 maanden aaneensluitend. Daarnaast geldt er vanuit pedagogisch oogpunt voor de dagopvang 0-4 jaar een minimale afname van 1 dag per week. Dit geeft uw kind meer gelegenheid om te wennen aan andere kinderen, de omgeving en de pedagogisch medewerkers wat zorgt voor een veilig gevoel. Voor peuteropvang en buitenschoolse opvang geldt een minimum van 1 dagdeel per week.

Het is niet langer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen voor halve dagopvang. Wij bieden enkel nog hele dagopvang aan.

Bent u woonachtig buiten de gemeente Westland?

Het afnemen van dagopvang (zonder VE-verwijzing) is zeker mogelijk. Ook is het mogelijk om buitenschoolse opvang af te nemen indien uw kind naar een school gaat waar Okidoki mee samenwerkt.

Helaas is het voor inwoners buiten de gemeente Westland niet mogelijk om bij Okidoki peuteropvang af te nemen. Okidoki ontvangt als Westlandse kinderopvangorganisatie, subsidie voor elke vorm van peuteropvang. Deze subsidie wordt alleen verstrekt voor gezinnen woonachtig in gemeente Westland. Er vindt geen verrekening plaats tussen verschillende gemeenten waardoor wij helaas geen beschikking hebben over mogelijkheden voor gezinnen buiten de gemeente Westland.

Het financiële plaatje

De prijzen voor de opvang bij Okidoki kunt u hier terugvinden. Wilt u een specifieke prijsomschrijving? Dan adviseren wij u om uw kindje bij Okidoki in te schrijven. Wanneer u een plaatsingsaanbod van ons ontvangt, zal er een prijsoverzicht van deze plaatsing worden meegezonden.

Met het invullen van het IBAN nummer op het contract heeft u een machtiging tot incasso afgegeven. Omstreeks de 3e van de betreffende maand zullen wij de kosten voor de kinderopvang van uw rekening incasseren. Wij incasseren altijd de huidige maand. 

Er vindt geen restitutie plaats van dagen die u in het lopende kalenderjaar niet heeft afgenomen. Bij het niet opnemen van de opvang loopt de reservering door, en daarmee ook de betalingsverplichting. 

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen onder het kopje Toeslagen > Informatie over toeslagen > Kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kan uw kind terecht bij onze gesubsidieerde peuteropvang/peuterspeelzaal. U krijgt dan geen toeslag voor kinderopvang van de overheid, maar u betaalt een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

De Kinderopvangtoeslag wordt 1x per maand uitbetaald. De uitbetaling werkt vooruit. Dat wil zeggen dat u iedere maand geld ontvangt voor de daaropvolgende maand. De uitbetaling is altijd rond de 20e van iedere maand, maar nooit in de weekenden. Wanneer de 20e een dag in het weekend is, wordt de uitbetaling uitgesteld tot de maandag erna.

U sluit zelf een contract af met Okidoki en betaalt de factuur. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u vervolgens zelf via toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen. Ook bij wijzigingen in de opvang, dient u deze wijziging bij de belastingdienst door te geven. Bij het aanvragen van de toeslag of het doorgeven van een wijziging adviseren wij om het urenoverzicht dat u bij het plaatsingscontract / plaatsingsoverzicht heeft ontvangen bij de hand te houden.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Het LRK nummer van een locatie kunt u vinden op de pagina van de locatie én op het meest recente contract of plaatsingsoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Klik hier om naar het locatieoverzicht te gaan.

Praktische zaken

Enkele weken voor aanvang zullen de pedagogisch medewerkers contact met u opnemen voor het inplannen van een intake en wenmomenten. 

Het klopt dat elke school diverse doorstroom locaties heeft. Afhankelijk van de basisschool van uw kind, stromen zij op een bepaalde leeftijd door naar een andere BSO locatie. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.

Het ruilen van dagen is in verband met het personeelstekort ook in 2024 niet mogelijk. Wij kunnen ons echter voorstellen dat ouders gedurende het jaar te maken krijgen met noodgevallen waarbij ouders niet kunnen terugvallen op hun sociale netwerk. Ondanks dat
ruilen niet mogelijk is, wil Okidoki zoveel mogelijk meedenken met de ouders; voor deze gevallen bieden wij onze klanten vanaf 2024 drie servicedagen. Meer hierover kunnen ouders teruglezen in de ouderapp.

Wanneer u de inloggegevens voor onze ouderapp Konnect niet heeft ontvangen of bent vergeten, kunt u een email sturen naar info@okidoki-kdv.nl. Wij zullen u dan per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden. U kunt met deze gegevens inloggen in de ouder app: https://okidoki.ouderportaal.nl

Tegoeden gelden alleen voor contracten met flexibele opvang. Bij gewone opvang is er geen tegoed zichtbaar. U kunt in de ouderapp bij het kopje ‘agenda’ bij ‘acties’ zien wanneer uw kind(eren) afwezig is/zijn geweest. Er vindt geen restitutie plaats voor niet afgenomen dagen.

Wijzigingen

Een structurele wijziging in de opvang van uw kind doorgeven kan door contact op te nemen met het hoofdkantoor. U kunt een E-mail sturen naar planning@okidoki-kdv.nl of de wijziging telefonisch doorgeven via 0174-441510.

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 2 jaar alvast inschrijven voor de BSO (indien school bekend). U kunt BSO aanvragen door een inschrijfformulier in te vullen. U kunt deze ingevuld verzenden naar ons hoofdkantoor aan de Langestraat 132, 2691BK te ’s-Gravenzande of mailen naar info@okidoki-kdv.nl / planning@okidoki-kdv.nl

U hoeft de dagopvang of peuteropvang niet apart te beëindigen. De opvang stopt automatisch 1 dag vóór zijn/haar 4e verjaardag.

Indien u vervolgens Buitenschoolse opvang wenst af te nemen, dient u dit wel aan te vragen door een inschrijfformulier in te vullen. U kunt deze ingevuld verzenden naar ons hoofdkantoor aan de Langestraat 132, 2691BK te ’s-Gravenzande of mailen naar info@okidoki-kdv.nl / planning@okidoki-kdv.nl. Nadat wij de mogelijkheden voor u hebben bekeken zult u per mail een aanbod van ons ontvangen.

Wilt u de opvang eerder beëindigen? Of wenst u minder dagen opvang af te nemen? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt het contract opzeggen via planning@okidoki-kdv.nl of bellen naar ons kantoor via 0174-441510.

U heeft als ouders de verantwoordelijkheid om ons in te lichten over uw gezinssituatie. Dit geldt
zowel bij inschrijving als bij veranderingen tijdens de looptijd van de opvang. Dit is belangrijk omdat het invloed
heeft op het welzijn van uw kind. Bij een scheiding is het
belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afspraken die jullie hebben vastgelegd in het
ouderschapsplan (convenant), zoals:

  • de status van het ouderlijk gezag van beide ouders
  • afspraken over welke informatie u als ouders onderling aan elkaar moeten geven
  • afspraken over het brengen en halen van uw kind
  • andere afspraken die belangrijk zijn voor uw specifieke situatie

Geef wijzigingen in de afspraken dus direct aan ons door.

Lees meer

Werken bij Okidoki

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons te komen werken! Hier vind je alle informatie terug over onze vacatures en open sollicitaties.

Wat leuk dat je interesse hebt om bij ons stage te komen lopen! Hier vind je alle informatie over de mogelijkheden.