U heeft als ouders de verantwoordelijkheid om ons in te lichten over uw gezinssituatie. Dit geldt
zowel bij inschrijving als bij veranderingen tijdens de looptijd van de opvang. Dit is belangrijk omdat het invloed
heeft op het welzijn van uw kind. Bij een scheiding is het
belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afspraken die jullie hebben vastgelegd in het
ouderschapsplan (convenant), zoals:

  • de status van het ouderlijk gezag van beide ouders
  • afspraken over welke informatie u als ouders onderling aan elkaar moeten geven
  • afspraken over het brengen en halen van uw kind
  • andere afspraken die belangrijk zijn voor uw specifieke situatie

Geef wijzigingen in de afspraken dus direct aan ons door. U kunt bellen naar 0174 441510 of contact opnemen met de leidinggevende van de opvanglocatie van uw kind.

BOink (Belangenorganisatie Ouders in de Kinderopvang) heeft een handige infosheet gemaakt met daarin alle informatie over:

  • verantwoordelijkheden van ouders richting de kinderopvang
  • wat u wel en niet kunt verwachten van kinderopvangorganisaties zoals Okidoki
  • kinderopvangtoeslag bij scheiding
  • handige informatiebronnen
  • uitspraken van de Geschillencommissie

U kunt de factsheet Scheiden en kinderopvang hier lezen.