Eikenlaan

Welkom!

We bieden op deze locatie 5 dagen per week peuteropvang. De opvang van Okidoki en het onderwijs van de school zijn in het zelfde pand gevestigd. Dit zorgt dat er voor veel kinderen een goede basis is voor de overgang van peuter, naar het basisonderwijs. We hebben een eigen lokaal die zich aan de gang van de kleuters bevindt en aan de grote schoolhal grenst. In de hal worden veel activiteiten door school ondernomen. Ook Okidoki maakt gebruik van deze ruimte met activiteiten zoals knutselen of bakken. Het peuterlokaal is een grote ruimte, waar kinderen in de verschillende hoeken kunnen spelen.

Waar mogelijk ondernemen we gezamenlijk activiteiten zoals feesten op school of een gezamenlijk binnen of buitenspel. De kinderen van de BSO, blijven in hun vertrouwde omgeving van school. We hebben een mooie buitenruimte en gebruiken ook het plein van school. Verder kunnen we uitstapjes ondernemen naar de klimspin of het oranjepark, hier zitten we dichtbij. In de hal van school hebben we een grote keuken tot onze beschikking waar we dan ook regelmatig met de kinderen te vinden zijn.

Bekijk hier wat de peuteropvang & BSO bij Okidoki nog meer te bieden hebben en download de locatiebeschrijving(en) onderaan deze pagina voor meer informatie.

De groepen

  • 1 groep peuteropvang 2-4
  • 1 groep buitenschoolse opvang

Wat ouders zeggen

"Mijn kinderen kijken er naar uit om in de vakantie periode naar de BSO te gaan. Er wordt veel werk gemaakt van het vakantieprogramma. Het programma sluit aan op een thema, dat leuk, ontdekkend en leerzaam is. Oprechte complimenten hiervoor." - ouder buitenschoolse opvang

Deze locatie biedt

Peuteropvang en BSO
Goede samenwerking met school (Kameleon Eikenlaan)
Gezamenlijke activiteiten met school
Goede parkeergelegenheid
Centraal gelegen
Warme overdracht van peuteropvang naar school
Eind 2020 is alles vernieuwd (binnen en buiten)
Hele open ruimte (veel ramen) peuters en BSO kinderen kunnen elkaar zien / zwaaien

Leidinggevende op deze locatie

Andrea Romijn

""(Pas) als kinderen zich veilig voelen kunnen ze tot spel en ontwikkeling komen. Dat veilige gevoel is de basis voor het kunnen aangaan van inspirerende en liefdevolle relaties met zichzelf en met anderen. Hier wil ik me graag voor inzetten als leidinggevende bij Okidoki; door onze betrokken pedagogische professionals hierover te bevragen, te informeren, naar ze te luisteren, en ze waar nodig te ondersteunen.""

Bij Okidoki sinds: 2023

Werkzaam bij:
Eikenlaan
Koningin Julianaweg 154a
Boelhouwerstraat
Prins Bernhardstraat
Werkdagen:
Maandag, Dinsdag, Woensdagochtend, Vrijdag
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze locatie? Neem dan contact op met Andrea Romijn.
Mijn naam is Andrea Romijn. Sinds 1 november 2023 ben ik als leidinggevende werkzaam bij Okidoki. Ik werk al lange tijd binnen het pedagogisch werkveld; als toezichthouder kinderopvang bij de GGD, als onderzoeker jeugd en onderwijs, als orthopedagoog en als docent Pedagogiek. (Pas) als kinderen zich veilig voelen kunnen ze tot spel en ontwikkeling komen. Dat veilige gevoel is de basis voor het kunnen aangaan van inspirerende en liefdevolle relaties met zichzelf en met anderen. Als een kind mij voor het eerst ontmoet, zelfs al bij baby’s zie ik dat, bekijken ze me eerst uitgebreid; veilig of (nog) onveilig. De meesten gaan, na een brede glimlach van mijn kant, weer verder met waar ze mee bezig waren; fantasiespel, omrollen, spulletjes organiseren. Bij een enkeling moeten we daar meer moeite voor doen, daarbij is dat veilige basisgevoel er niet vanzelfsprekend of was het er wel, maar is het (al dan niet tijdelijk) beschadigd. Ook, of juist voor deze kinderen wil ik me graag inzetten als leidinggevende bij Okidoki; door onze betrokken pedagogische professionals hierover te bevragen, te informeren, naar ze te luisteren, en ze waar nodig te ondersteunen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met deze pedagogisch medewerkers, samen met de pedagogen, samen met mijn collega-leidinggevenden en natuurlijk samen met de belangrijkste en primaire opvoeders, de ouders! Mail me gerust als je een vraag hebt. Op mijn werkdagen zal ik mijn tijd en aandacht zo goed mogelijk over de vier locaties verdelen en tijd voor een kopje koffie maak ik graag!

Praktische informatie

Adresgegevens

Eikenlaan 50
2691 EE ‘s-Gravenzande
T 0174-412761
M 06-33135806

LRK-nummer(s)

Peuteropvang: 384640503
Buitenschoolse opvang: 622328803

Openingstijden

Peuteropvang
maandag t/m vrijdag | 08.15 – 12.15

Buitenschoolse opvang
Dit is een startlocatie voor de BSO kinderen van CBS de Kameleon Eikenlaan

Voorschoolse opvang: 7.30 – 8.30 uur | maandag t/m vrijdag
Naschoolse opvang: einde schooltijd tot 18.00 | maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Vakantieopvang: 7.30-18.00 | maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
(NSO & VAK: op woensdag en vrijdag gaan de van deze school naar de Koningin Julianaweg met uitzondering van de kinderen van gr 1-4 op woensdag)

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande links kunt u de rapporten inzien.

Peuteropvang Eikenlaan: PO Eikenlaan

Buitenschoolse Opvang Eikenlaan: BSO Eikenlaan