Eikenlaan

Welkom!

We bieden op deze locatie 5 dagen per week peuteropvang. De opvang van Okidoki en het onderwijs van de school zijn in het zelfde pand gevestigd. Dit zorgt dat er voor veel kinderen een goede basis is voor de overgang van peuter, naar het basisonderwijs. We hebben een eigen lokaal die zich aan de gang van de kleuters bevindt en aan de grote schoolhal grenst. In de hal worden veel activiteiten door school ondernomen. Ook Okidoki maakt gebruik van deze ruimte met activiteiten zoals knutselen of bakken. Het peuterlokaal is een grote ruimte, waar kinderen in de verschillende hoeken kunnen spelen.

Waar mogelijk ondernemen we gezamenlijk activiteiten zoals feesten op school of een gezamenlijk binnen of buitenspel. De kinderen van de BSO, blijven in hun vertrouwde omgeving van school. We hebben een mooie buitenruimte en gebruiken ook het plein van school. Verder kunnen we uitstapjes ondernemen naar de klimspin of het oranjepark, hier zitten we dichtbij. In de hal van school hebben we een grote keuken tot onze beschikking waar we dan ook regelmatig met de kinderen te vinden zijn.

Bekijk hier wat de peuteropvang & BSO bij Okidoki nog meer te bieden hebben en download de locatiebeschrijving(en) onderaan deze pagina voor meer informatie.

De groepen

  • 1 groep peuteropvang 2-4
  • 1 groep buitenschoolse opvang

Wat ouders zeggen

"Mijn kinderen kijken er naar uit om in de vakantie periode naar de BSO te gaan. Er wordt veel werk gemaakt van het vakantieprogramma. Het programma sluit aan op een thema, dat leuk, ontdekkend en leerzaam is. Oprechte complimenten hiervoor." - ouder buitenschoolse opvang

Deze locatie biedt

Peuteropvang en BSO
Goede samenwerking met school (Kameleon Eikenlaan)
Gezamenlijke activiteiten met school
Goede parkeergelegenheid
Centraal gelegen
Warme overdracht van peuteropvang naar school
Eind 2020 is alles vernieuwd (binnen en buiten)
Hele open ruimte (veel ramen) peuters en BSO kinderen kunnen elkaar zien / zwaaien

Leidinggevende op deze locatie

Elianne Everding

"Okidoki is voor mij een mooie organisatie omdat er zoveel verschillende mensen zijn maar er toch eenheid is. We willen samen iets goeds neerzetten voor kinderen en ouders."

Bij Okidoki sinds: 2022

Werkzaam bij:
Eikenlaan
Dresdenweg
Obrechtlaan
Werkdagen:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze locatie? Neem dan contact op met Elianne Everding.
Mijn naam is Elianne Everding. Ik werk sinds januari 2022 als leidinggevende bij Okidoki. Ik ben in de kinderopvang begonnen met invalwerk. Dit maakt dat ik bekend ben met het werk van een pedagogisch medewerker. Daarna heb ik 7 jaar in het onderwijs gewerkt, gevolgd door 1,5 jaar als tekstschrijver. Ik weet dat kinderopvang ontzettend belangrijk is voor werkende ouders. Daarnaast leren kinderen, hoe klein ze ook zijn, heel veel tijdens de uren op de opvang. Dingen als samen spelen, leren wachten op elkaar en creatieve activiteiten komen thuis soms gewoon minder aan bod. Ik vind het mooi om kinderen een veilige plek te bieden, waar zij uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Okidoki is voor mij een mooie organisatie omdat er zoveel verschillende mensen zijn maar er toch eenheid is. We willen samen de best mogelijke opvang bieden voor kinderen en ouders. Ik heb in de eerste weken al veel pedagogisch medewerkers gezien die net een stapje meer zetten, voor hun collega’s én de kinderen als dat nodig is. Bij Okidoki ondersteunen en helpen we elkaar.

Praktische informatie

Adresgegevens

Eikenlaan 50
2691 EE ‘s-Gravenzande
T 0174-412761
M 06-33135806

LRK-nummer(s)

Peuteropvang: 384640503
Buitenschoolse opvang: 622328803

Openingstijden

Peuteropvang
maandag t/m vrijdag | 08.15 – 12.15

Buitenschoolse opvang
Dit is een startlocatie voor de BSO kinderen van CBS de Kameleon Eikenlaan

Voorschoolse opvang: 7.30 – 8.30 uur | maandag t/m vrijdag
Naschoolse opvang: einde schooltijd tot 18.00 | maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Vakantieopvang: 7.30-18.00 | maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
(NSO & VAK: op woensdag en vrijdag gaan de van deze school naar de Koningin Julianaweg met uitzondering van de kinderen van gr 1-4 op woensdag)

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande links kunt u de rapporten inzien.

Peuteropvang Eikenlaan: PO Eikenlaan

Buitenschoolse Opvang Eikenlaan: BSO Eikenlaan