Waalcampus

Een groot plein van WSKO Waalcampus met Okidoki Kinderopvang

De Waalcampus biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. In dit kindcentrum is Okidoki de partner voor dagopvang. Okidoki biedt opvang voor en na onderwijstijd én in de vakanties. Alle informatie over de opvang kunt u vinden via www.waalcampus.wsko.nl. Voor informatie kunt u ook contact op nemen met de leidinggevende van Okidoki of […]