Dresdenweg

Welkom!

De locatie Dresdenweg heeft meerdere baby en peutergroepen die veel samen spelen en diverse binnen en buiten -activiteiten ondernemen. Dit zorgt ervoor dat er voor elk kind een uitdaging te vinden is. De locatie heeft een grote en zonnige buitenspeelplaats voor de dagopvang. Er is een grote centrale hal die gebruikt wordt voor activiteiten zoals poppenkast, theater, muziek en yoga. Daarnaast is het ook een ideale speelplek als het slecht weer is buiten.

Naast de regulier baby en peutergroepen biedt deze locatie in samenwerking met OBS de Driekleur, Montessori peuteropvang. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 5/6 jaar spelen en leren hier met elkaar vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Op deze peuteropvanglocatie hebben we een vaste dagindeling, maar daarnaast bepaalt het kind zelf met wie, waar en wat het doet tijdens de speel/leermomenten.

We zijn in de schoolweken 5 dagen per week geopend van 8.30 tot 14.00 uur. Op de groep werken een montessori leerkracht en een pedagogisch medewerker van Okidoki samen. Voor de 3 jarigen is er een aparte ruimte waar ze eventjes tot rust kunnen komen of rustig kunnen eten en/of spelen.

Flexibele of aanvullende dagopvang

Deze locatie biedt naast dagopvang, ook flexibele opvang en aanvullende opvang. De flexibele opvang kan interessant zijn wanneer u of uw partner onregelmatige diensten werkt. U kunt bij flexibele opvang alleen de uren afnemen die u nodig heeft (minimaal 30 uur per maand). Voor onze flexibele opvang gelden speciale regels. U kunt deze hier downloaden. Vast aanvullende opvang kunt u afnemen van 07.00 – 07.30. Dit kan interessant zijn wanneer u vaak vroeg begint met werken.

Bekijk hier wat de dagopvang en peuteropvang bij Okidoki nog meer te bieden hebben en download de locatiebeschrijving(en) op deze pagina voor meer informatie.

De groepen

  • 2 groepen dagopvang 0-2
  • 2 groepen dagopvang 2-4
  • 2 groepen flexibele dagopvang 0-4
  • 1 groep montessori peuteropvang

Wat ouders zeggen

"Wij als ouder ervaren keer op keer dat ons kind gezien wordt. Er is altijd tijd en ruimte voor een overdracht en de lijntjes zijn kort. Dit zorgt ervoor dat wij als ouder onze kinderen met een goed gevoel naar de Okidoki brengen." - ouder dagopvang
"De lieve leidsters van deze groep proberen altijd met ons mee te denken!" - ouder dagopvang
"De PM-ers van de Pino’s maken er elke dag een feestje van. Er worden leuke activiteiten aangeboden en leuke overdrachten gegeven. Ik kijk elke dag uit naar het verhaaltje in de Ouderapp en het blije gezicht van mijn zoon bij het ophalen." - Ouder dagopvang
"Heel blij met de begeleiders van de flexopvang aan de Dresdenweg. Ze investeren echt in een persoonlijk band met onze dochter die er vanaf de eerste dag al met veel plezier naartoe gaat!" - ouder flexopvang

Deze locatie biedt

Dagopvang
Lichte en ruime locatie met mooie ruime hal met 6 aan elkaar grenzende groepen
Gezamenlijk gebruik van grote centrale hal voor activiteiten
2 babygroepen, 2 peutergroepen en 2 flexgroepen naast elkaar (werken samen)
Flexibele opvang
Grote zonnige buitenspeelplaats voor dagopvang & peuteropvang
Makkelijk bereikbaar
Montessori peuteropvang

Leidinggevende op deze locatie

Elianne Everding

"Okidoki is voor mij een mooie organisatie omdat er zoveel verschillende mensen zijn maar er toch eenheid is. We willen samen iets goeds neerzetten voor kinderen en ouders."

Bij Okidoki sinds: 2022

Werkzaam bij:
Dresdenweg
Obrechtlaan
Werkdagen:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze locatie? Neem dan contact op met Elianne Everding.
Mijn naam is Elianne Everding. Ik werk sinds januari 2022 als leidinggevende bij Okidoki. Ik ben in de kinderopvang begonnen met invalwerk. Dit maakt dat ik bekend ben met het werk van een pedagogisch medewerker. Daarna heb ik 7 jaar in het onderwijs gewerkt, gevolgd door 1,5 jaar als tekstschrijver. Ik weet dat kinderopvang ontzettend belangrijk is voor werkende ouders. Daarnaast leren kinderen, hoe klein ze ook zijn, heel veel tijdens de uren op de opvang. Dingen als samen spelen, leren wachten op elkaar en creatieve activiteiten komen thuis soms gewoon minder aan bod. Ik vind het mooi om kinderen een veilige plek te bieden, waar zij uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Okidoki is voor mij een mooie organisatie omdat er zoveel verschillende mensen zijn maar er toch eenheid is. We willen samen de best mogelijke opvang bieden voor kinderen en ouders. Ik heb in de eerste weken al veel pedagogisch medewerkers gezien die net een stapje meer zetten, voor hun collega’s én de kinderen als dat nodig is. Bij Okidoki ondersteunen en helpen we elkaar.

Praktische informatie

Adresgegevens

Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
T 0174-441926

Deze locatie biedt montessori peuteropvang

LRK-nummer(s)

Dagopvang: 894702579

Openingstijden

Dagopvang
Maandag t/m vrijdag 7.30 – 18.00 uur
Vast vroege mogelijk 07.00 – 07.30 uur
Flexibele opvang van 07.00 – 18.00 uur
Montessori peuteropvang: 08.30 – 14.00 uur

GGD rapporten

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de inspectierapporten van de GGD. Via onderstaande link kunt u de rapporten inzien.

Kinderopvang Dresdenweg: KDV Dresdenweg

Buitenschoolse Opvang: BSO Dresdenweg