Spinel 19

Op deze locatie bieden wij opvang aan buitengroep De Strandjutters voor kinderen vanaf 7 jaar en in het bezit van een zwemdiploma. Onze pedagogisch medewerkers gaan op maandag, dinsdag, donderdag en in de schoolvakanties met een groep kinderen de natuur in. Dit kan zijn naar het Oranjepark, het Julianapark, maar ook naar het strand, het […]

Koningin Julianaweg 59a

Voor de jongste groep kinderen is een apart lokaal:De coole kikkers.Een sfeervolle groepsruimte en vaste pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen ontspannen kunnen spelen. Er is een aparte knutselruimte en een kleine ruimte om je even terug te kunnen trekken met een boekje op de bank. Er is veel bouwmateriaal, zoals kapla, knex, lego […]

Albert Klingstraat

De locatie Albert Klingstraat is een kleinschalige locatie met een Christelijke identiteit. Dit is onder anderen zichtbaar in het gebruik van de kinderbijbel, het zingen van Christelijke liedjes en het vieren van de Christelijke feestdagen. Feestdagen en andere gelegenheden worden samen met de Eben Haezerschool gevierd. Okidoki Albert Klingstraat heeft een hele nauwe samenwerking met […]